Webbplatsintroduktion

Oppimisympäristön esittelyvideo

Spännande lärande i musikens värld – Urkumusiikki.fi erbjuder en ny sorts digital lärmiljö

Urkumusiikki.fi är en digital lärmiljö som bjuder in alla barn att utforska orgelns värld på ett roligt sätt.

Urkumusiikki.fi skapades av behovet att introducera orgeln och orgelmusiken för barn som kanske inte har möjlighet att besöka kyrkor eller konsertsalar för att lära sig om instrumentet. Webbplatsen erbjuder en digital lärmiljö som är tillgänglig oavsett tid och plats, med syftet att göra orgelns värld tillgänglig för alla musikentusiaster.

Vem är webbplatsen designad för?

Urkumusiikki.fi är utformat för grundskolans musikutbildning och är särskilt lämplig för elever i årskurser 1 till 4. Webbplatsen erbjuder engagerande spelifierade avsnitt där eleverna kan bygga sin egen orgel, delta i quizer och utforska orgelvärlden genom instruktionsvideor. Som lärare kan du använda webbplatsen utan specialkunskaper inom orgelområdet, vilket gör introduktionen till orgel enkel och problemfri, vilket främjar glädjen i att lära och främjar kreativt tänkande bland eleverna.

Lärarverktyg och nyckelfunktioner i lärmiljön

  • Den spelifierade avdelningen där användaren kan bygga sin egen orgel.
  • Quizer med svar som finns i instruktionsvideor uppmuntrar noggrann genomgång av innehållet.
  • Korta animerade instruktionsvideor visar orglar, pipor och stämmor.

Målen för Finlands läroplan

Hemsidan stödjer målen i Finlands grundskolas läroplan genom att främja glädjen i lärandet, kreativitet och insikter. Spelifiering har erkänts som en effektiv inlärningsmetod. Urkumusiikki.fi erbjuder lärare ett mångsidigt och fängslande verktyg för musikutbildning.

Användbarhet

Urkumusiikki.fi är gratis, lätt att använda och tillgänglig. Du behöver inte logga in eller skapa ett konto för att använda webbplatsen. Webbplatsen låter dig skapa en oförglömlig musikalisk resa för dina elever in i orgelns värld.

Stödda webbläsare:

  • Apple Safari v15 och nyare
  • Mozilla Firefox v97 och nyare
  • Google Chrome v97 och nyare
  • Microsoft Edge v97 och nyare

De stödda versionerna släpptes år 2021. Vi rekommenderar att använda en aktuell och uppdaterad webbläsare. Andra webbläsare och äldre versioner kan fungera, men fullt stöd för funktionalitet kan inte garanteras.

Jag önskar dig trevliga stunder på webbplatsen!

Tack

Suomen kulttuurirahasto (Finlands kulturfond)

Musiikkikoulu Ilonen

Åbo svenska församling

Tyksilä daghemmet

Auckland Symphony Orchestra

Topexpos Voyages -webbplatsen

University of Bradford

Även tack till alla privatpersoner och alla som har arbetat med projektet!